mamad1360
mamad1360.eskimi.me
Owner:
Members: 76 Friends: 0 Share
Home · About
Last posts:

mamad1360 just said:

مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده ولیکن با که گویم راز، چون محرم نمی‌بینم!

mamad1360 just said:

ناز شصتت عاشقی را خوب معنا کرده ای با نگاهت در درونم شعله برپا کرده ای عشق یعنی واژه

mamad1360 just said:

یکی بیاید مرا از این تنهایی در بیاورد فقط ترجیحاً آن یک نفر تو باشی...❤️

mamad1360 just said:

https://t.me/joinchat/AAAAAFM-eZaALCVMTWVZ8g

mamad1360 just said:

ای زلف تو چون خاطر عشاق مشوش وی صفحهٔ رویت ز خط و خال منقش

mamad1360 just said:

@Ashghanehayemamnoe

mamad1360 just said:

یہ روزے فقط یہ خاطره میشےبراے بعضے آدما. تلاشتو بڪن ڪہ خاطره خوبی باشے

mamad1360 just said:

توانا ترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند!!! شاید سکوتی تلخ، گویای دوست‌

mamad1360 just said:

* مرگم باد .... اگر دمی کوتاه آیم .... از تکرار این پیش پا افتاده ترین ...! سخن که : "دوستت د

mamad1360 just said:

"لامصب برای خیانت هزار راه بود! ولی هیچکدام به اندازه..... تظاهر به دوست داشتنت... کثیف