ILoveRap
ILoveRap.eskimi.me
Owner:
Members: 9922 Friends: 0 Share
Home · Chat · Gallery · About

ILoveRap just said:

1 lòng huớg về Việt Nam thân yêu

8 Comments

Charlieboy8930 Aug 25 2016

am the best

Tho11491995 Aug 16 2014

Mây cntraj ơ đây chỉ gjoj nj băg mồm thuj.chưa chăk đa jam làm.

zBADzYanJudys2 May 16 2014

Hèhè.cáj này hay nèk.chjến sĩ 1 đj ko trở lạj...

NangMuaHenHo96 May 16 2014

ra biển hết bỏ đất liền cho TQ qua .. Em canh đất liền cho

DemHuyenThoai May 15 2014

thôi....mọi việc cứ để a lo....chiến trường e cứ ra hihi...lâu lắm e ms ol thì fải

zBADzYanJudys2 May 15 2014

Là con nguờj Vjệt Nam yêu nước thj aj cũg sẽ làm như vậy.hj

Tontho1ty1987 May 15 2014

Neu như xay ra ctrah thj tuj sẽ là ng đầu tjen xug phog ra chjen truờg.